Hệ Thống Tính Tiền Chippos - Máy Tính Tiền Giá Cực RẻMáy hủy tài liệu - Hủy giấy

Máy hủy giấy AS610CT

1.560.000 VNĐ 1.860.000 VNĐ

-17%

Máy hủy giấy AS616MQ

2.850.000 VNĐ 3.120.000 VNĐ

-9%

Máy hủy giấy AS1219CE

3.690.000 VNĐ 4.080.000 VNĐ

-10%

Máy hủy giấy AS1500CD

4.260.000 VNĐ 4.820.000 VNĐ

-12%

Máy hủy giấy AS108MQ

5.780.000 VNĐ 5.980.000 VNĐ

-4%

Máy Hủy Giấy TIMMY B-CC5

2.430.000 VNĐ 2.600.000 VNĐ

-7%